• Chuỗi sự kiện đua tốp ALPHA TEST : 13h00 06/05/2022 – 07/05/2022

Ngày đăng: 06/05/2022 | Chuyên Mục: Tin Tức


Thời Gian : 13h:00 6/5/2022 – 22:00 7/5/2022
Yêu cầu đạt tốp:
– Trong thời gian đua tốp, 5 nhân vật có số lần rs cao nhất sẽ đạt TOP

Tốp 1 : 300.000 wc
Tốp 2 : 200.000 wc
Tốp 3 : 100.000 wc
Tốp 4 : 50.000 wc
Tốp 5 : 50.000 wc