Chuỗi sự kiện đua tốp OPEN : 13h00 08/05/2022

Ngày đăng: 06/05/2022 | Chuyên Mục: Tin Tức


Đua tốp 7 ngày : Tốp Chủng tộc
Thời Gian : 13h:00 8/5/2022 – 23:59 14/5/2022
– Trong thời gian diễn ra sự kiện clas chủng tộc đạt số lần rs cao nhất sẽ tính tốp
– Tất cả các clas Tốp 1: sẽ nhận được 1 bộ đồ cấp 6 luk 1 op tự chọn

Tốp Phú Hộ
Thời Gian : 13h:00 8/5/2022 – 23:59 17/5/2022
– Nạp trên 10.000.000 sẽ được tính tốp
-Nhận thưởng: Do ADMIN trao thưởng trực tiếp hoặc =ATM
Tốp 1 : 10.000.000 VNĐ
Tốp 2 : 7.000.000 VNĐ
Tốp 3 : 5.000.000 VNĐ
Tốp 4 : 2.000.000 VNĐ
Tốp 5 : 1.000.000 VNĐ

Tốp Bang Hội :
Thời Gian : 13h:00 8/5/2022 – 23:59 7/6/2022
Tốp 1: 200 bs +1 sói hoàng kim
Tốp 2: 100 bs + sói tấn công